Adwokat Szczecin - Monika Tworzydło | 2.Zmiany w prawie spadkowym
346
post-template-default,single,single-post,postid-346,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

2.Zmiany w prawie spadkowym

18 październik 2.Zmiany w prawie spadkowym

testament

W weekend w życie weszły przepisy wprowadzające zmiany w zasadach przyjmowania spadku w razie milczenia spadkobierców, mające na celu ochronę spadkobierców przed długami spadkowymi.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym, co do zasady jeżeli spadkobierca nie złożył w ciągu sześciu miesięcy od powołania do spadku oświadczenia o odrzuceniu spadku, dziedziczył wprost czyli przyjmował wraz z majątkiem pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe – odpowiadał zatem za wszystkie długi spadkowe całym swoim majątkiem, nawet jeżeli ich wartość przekraczała pozostawiony przez spadkodawcę majątek.

W skutek wprowadzonych zmian, brak oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy, oznaczać będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi tylko do wysokości przejętego majątku.

Nadto zmianie uległy również zasady ustalania stanu majątku spadkowego. Obecnie spadkobierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza będzie mógł złożyć w sądzie wykaz inwentarza, samodzielnie sporządzony według ustalonego wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia albo przed notariuszem. Zmiana tak ma na celu wprowadzenie alternatywny dla konieczności sporządzenia spisu inwentarza, więżącego się niejednokrotnie z wysokimi kosztami.