Adwokat Szczecin - Monika Tworzydło | 4.System dozoru elektronicznego – powrót do starych zasad?
358
post-template-default,single,single-post,postid-358,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive

4.System dozoru elektronicznego – powrót do starych zasad?

20 styczeń 4.System dozoru elektronicznego – powrót do starych zasad?

 

Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 stycznia 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadza zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) i powraca do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca 2015 r.

Obecnie wskutek zmian, które weszły w życie 01 lipca 2015 r. System Dozoru Elektronicznego jest wykorzystywany jako forma wykonywania kary ograniczenia wolności.

Jako wyjątek od zasady – stare przepisy w których System Dozoru Elektronicznego był stosowany jako forma wykonywania kary pozbawienia wolności jest stosowany jedynie w stosunku do skazanych, wobec których przed dniem 01 lipca 2015 r. orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności i którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 07 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Projekt przyjętej ustawy zakłada usunięcie możliwości wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności wobec bardzo dużego spadku osób odbywających karę w tym systemie. Zgodnie z nowymi przepisami SDE będzie ponownie formą wykonywania kary pozbawienia wolności.