Adwokat Szczecin - Monika Tworzydło | Polityka Prywatności
458
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-458,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje podstawowe

a. Administratorem danych osobowych jest Monika Tworzydło, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Monika Tworzydło, ul. Narutowicza 6 lok. U/1, 70-231 Szczecin, wpisaną do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9552105641, REGON: 362349127, email: [email protected] , [email protected]
b. Na potrzeby przedmiotowej Polityki Prywatności termin Użytkownik oznacza osobę fizyczną, a termin Administrator zastąpiono wyrażeniem Kancelaria. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Zakres i cel przetwarzania danych

a. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Kancelarią za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej bądź poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub [email protected] Podawane dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
b. Otrzymane dane osobowe, Kancelaria będzie przetwarzać na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej dorozumiale, poprzez wysłanie przez niego wiadomości do Kancelarii, 2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji Użytkownika z Kancelarią na potrzeby ustalenia jej przebiegu.
c. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na czas niezbędny do upływu terminów, związanych z wznowieniem ewentualnego postępowania, na którego potrzeby prowadzenia przez Kancelarię zostały przez Użytkownika podane, jak również na czas wymagany przez przepisy prawa podatkowego oraz okres upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń Kancelarii wobec Użytkownika.
d. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
e. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w Kancelarii:
– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
f. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Kancelaria jest ich administratorem) ma prawo do:
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych, –
wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
– odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej wyraziła taką zgodę.
f. Zasady korzystania z uprawnień wymienionych wyżej opisano w art. 16 – 21 RODO.
g. Przedmiotowe uprawnienia nie przysługują Użytkownikowi bezwzględnie i zależą od okoliczności przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownikowi ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzane przez Kancelarię danych osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy RODO.
h. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Kancelarii jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: [email protected] lub [email protected]
i. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Kancelarię albo przetwarzający, z którymi ściśle Kancelaria współpracuje. W zakresie dokumentacji księgowej Kancelaria posiada umowę powierzenia z podmiotem profesjonalnym, zajmującym się obsługą księgową Kancelarii.
Oprócz powyżej wskazanych podmiotów, Kancelaria może udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Oprócz powyżej wskazanych podmiotów, Kancelaria może udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
j. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania. Każdą decyzję, dotyczącą Użytkownika, na podstawie danych, które Kancelaria o nim posiada, podejmuje człowiek.

3. Pliki Cookies

a. Strona internetowa Kancelarii używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, rozpoznaje ona rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
b. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

c. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej Kancelarii, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Kancelaria dokonuje, korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie.

d. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w menu pomocniczym przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony internetowej Kancelarii lub innych stron internetowych, korzystających z plików cookies.

e. Na Stronie internetowej Kancelarii wykorzystujemy następujące pliki cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
– pliki cookies pochodzące od współpracujących z Kancelarią podmiotów trzecich to jest Facebook i Google.

f. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich, opierając się na poniższych informacjach.